Lage AWf-premie mogelijk voor tijdelijke urenuitbreiding

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt gewijzigd over de tijdelijke urenuitbreiding. Wellicht heeft u als werkgever daardoor te veel premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) betaald. U kunt die premie terugkrijgen.

Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Mogelijk heeft u daardoor te veel AWf-premie betaald. Deze premie kunt u terugvragen door de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren.

Een tijdelijke urenuitbreiding kan een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst zijn. Eerder was het standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsoverkomst voor bepaalde tijd is. Hiervoor was daarom de hoge AWf-premie van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl en in de kamerbrief van de staatssecretaris.

Na 2021-12-22 07:00:00 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Lage AWf-premie mogelijk voor tijdelijke urenuitbreiding ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.