Lage WW-premie ook bij digitale arbeidsovereenkomst

Als u een digitale arbeidsovereenkomst met een digitale handtekening bij de loonadministratie bewaart, voldoet u aan de voorwaarde van een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Eén van de voorwaarden voor het toepassen van de lage WW-premie in 2020 is dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is. U mag hiervoor ook een digitale overeenkomst met digitale handtekening gebruiken. De handtekening moet wel voldoen aan de voorwaarden van artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek.

Na 2020-02-21 07:00:09 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Lage WW-premie ook bij digitale arbeidsovereenkomst ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.