Lening eigen woning en de informatieplicht

Als u een lening voor de eigen woning bent aangegaan bij bijvoorbeeld familie of eigen bv, moet u jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting bepaalde gegevens over de ontstane schuld aan de Belastingdienst verstrekken. Het niet tijdig voldoen aan de informatieplicht heeft gevolgen voor het recht op renteaftrek. 
 
U kunt bij onder andere – door de wet – aangewezen administratieplichtigen een schuld aangaan in verband met een eigen woning. Als u deze schuld in plaats daarvan aangaat bij bijvoorbeeld familie of eigen bv, geldt de informatieplicht. 
 
Op grond van de wet moet de belastingplichtige jaarlijks de volgende gegevens over de schuld in de aangifte verstrekken:
  • de datum van aangaan van de schuld
  • het startbedrag van de schuld
  • de maandelijkse rentevoet
  • de contractueel vastgelegde looptijd in maanden
  • de contractueel vastgelegde wijze van aflossing
  • de identiteitsgegevens van de geldverstrekker, waaronder het fiscale nummer[1]
De informatieplicht is sinds 2016 opgenomen in het aangifteproces. Als u de informatie niet verstrekt in de aangifte, is herstel van de informatieplicht mogelijk tot het onherroepelijk worden van de aanslag. Dus ook door deze informatie alsnog te verstrekken bij een tijdig bezwaar.
 
Let op!
Het niet tijdig voldoen aan de informatieplicht betekent dat géén sprake is van een eigenwoningschuld en géén recht op renteaftrek bestaat. Denk er dus aan de informatie te verstrekken in de aangifte.