Loket derde aanvraagperiode NOW op 16 november open

Het loket voor de derde aanvraagperiode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3) gaat open. Werkgevers die gebruik willen maken van deze maatregel kunnen vanaf maandag 16 november een aanvraag indienen bij UWV.
 
Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van 3 maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020.
 
De werkgever kan de aanvraag indienen tot en met zondag 13 december 2020.
 
Voorwaarden
Voor de derde aanvraagperiode NOW geldt het volgende:
  • De tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
  • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag moet de werkgever zich melden bij UWV.
Meer informatie leest u op uwv.nl.