Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden.

Elk jaar ontvangt de Belastingdienst in het laatste kwartaal correctieberichten waarin het salaris van dga’s wordt verlaagd. Dga’s geven hiervoor diverse argumenten, bijvoorbeeld dat hun salaris na de verlaging nog steeds voldoet aan de gebruikelijkloonregeling of dat zij niet of minder gewerkt hebben.

Het standpunt van de Belastingdienst is dat als de dga het hogere loon heeft genoten, dit loon niet met terugwerkende verlaagd kan worden.

Een dga heeft loon genoten als:

  • het betaald, verrekend of ter beschikking wordt gesteld
  • het rentedragend wordt
  • het vorderbaar en inbaar wordt

Als een werkgever besluit het loon te verlagen, kan dat pas in het loontijdvak waarin het loon nog niet is genoten. Dus uitsluitend naar de toekomst toe.

Na 2018-07-05 07:00:57 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.