Loonheffingennummer aanvragen voor nieuwe bv

 Vanaf 2019 ontvangt een nieuwe bv met een natuurlijk persoon als aandeelhouder niet meer automatisch een loonheffingennummer (LH-nummer). De Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Bv’s die vanaf 1 april 2018 waren opgericht ontvingen automatisch een LH-nummer. Vanaf 2019 geldt deze werkwijze niet meer. Voor bv’s die zijn opgericht vanaf 1 januari 2019 moet u weer zelf een LH-nummer aanvragen.

Hiervoor gebruikt u het formulier Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever.

Vragenlijst
Een nieuwe bv die een natuurlijk persoon heeft als aandeelhouder maar geen LH-nummer heeft aangevraagd, ontvangt een vragenlijst van de Belastingdienst.

Als een natuurlijk persoon aanmerkelijk belanghouder is en werkzaamheden voor de bv verricht, geldt de gebruikelijkloonregeling. De bv is hiervoor inhoudingsplichtig en moet aangiften loonheffingen indienen.