Loonstrookje 2017 licht positief

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een overzicht van de effecten van het Belastingplan voor loonstrookjes en koopkracht vanaf januari 2017.

Deze tabel uit de brief toont u de gevolgen voor de loonstrookjes van werknemers en uitkeringsgerechtigden:

Ook komen in de brief wijzigingen aan bod die niet te zien zijn op het loonstrookje. De veranderingen in de inkomstenbelasting, toeslagen en zorgpremie, bepalen samen met de ontwikkeling van lonen en prijzen het koopkrachtbeeld van 2017. Dit beeld is gebaseerd op de meest recente economische raming van het Centraal Planbureau (CPB).