Looptijd 30%-regeling wordt 5 jaar in 2019

Maakt u gebruik van de zogenaamde 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland? Het kabinet is van plan om de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar.

Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling op uit de evaluatie van de 30%-regeling. Hieruit blijkt dat circa 80% van de ingekomen werknemers de regeling niet langer dan 5 jaar gebruikt. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl.

Na 2018-04-26 07:00:55 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Looptijd 30%-regeling wordt 5 jaar in 2019 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.