Meer coronasteun voor ondernemers

Steeds meer ondernemers zijn door hun reserves heen en hebben geld nodig om de vaste lasten te betalen en nieuwe voorraden in te kopen. Of ze lijden fors inkomensverlies door de coronamaatregelen. Daarom verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het 2ekwartaal van 2021 naar 100% en breidt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met 130 miljoen euro.
 
Het kabinet verhoogt de tegemoetkomingen in het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Wat betekent dat nu voor de TVL en TONK?
 
TVL
De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf (meer dan 30%) en het vastelastenpercentage van de sector. Het subsidiepercentage van de TVL wordt in het 2ekwartaal van 2021 verhoogd van 85 naar 100%. Deze TVL-regeling voor het 2e kwartaal gaat naar verwachting medio mei 2021 open.
 
TONK
Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK.
 
Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown besloot het kabinet het beschikbare bedrag te verhogen van 130 naar 260 miljoen euro. Zo kan TONK helpen in het dragen van vaste (woon)lasten en een opeenstapeling van verdere problemen voorkomen. TONK kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.
 
Meer informatie
U leest meer over deze uitbreiding van de coronasteun op rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook een overzichtelijk schema met alle financiële regelingen en aanvullende steun op een rij.

Na 2021-03-22 07:00:16 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Meer coronasteun voor ondernemers ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.