Meer ondersteuning voor ondernemers

Per 1 oktober 2022 heeft de Belastingdienst een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen. Zo is er meer maatwerk voor de ondernemer als de situatie daarom vraagt. De versoepelingen zijn vooral gericht op de kleinere bedrijven.

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. De Belastingdienst gaat daarom met 2 versoepelingen – ingevoerd vanwege corona – definitief door:

  1. Het ingaan van de betalingsregeling op de datum van de uitstelbeschikking.
  2. De mogelijkheid om uitstel van betaling voor de motorrijtuigenbelasting aan te vragen. 

Zekerheidseis vervalt

In aanvulling op de 2 versoepelingen geldt dat de Belastingdienst per 1 oktober 2022 af kan zien van de 100% zekerheidseis voor ondernemers. Dit helpt vooral kleine ondernemingen die niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel in tijdelijke financiële problemen verkeren.

Ook is het vanaf 1 oktober 2022 mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen als er al eerder kort uitstel is verleend voor een belastingschuld. Zo voorkomt de Belastingdienst dat uw klanten in problematische schulden komen of blijven.

Verlaging drempel uitstel van betaling

Verder verlaagt de Belastingdienst de drempel voor ondernemers om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen. Dit gebeurt door de verplichte verklaring van een externe deskundige te laten vervallen bij een belastingschuld onder de € 20.000.

Bron: rijksoverheid.nl