Meer starters krijgen coronasteun

Het kabinet stelt coronasteun beschikbaar voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om starters die in het 4e kwartaal van 2021 en/of het 1e kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten.

Ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 kunnen voor de TVL-startersregeling in aanmerking komen. Als het gaat om de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag is deze regeling gelijk aan de reguliere TVL in Q4 2021 en/of Q1 2022. Dit geldt ook voor de wijze van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op € 100.000 per kwartaal.

Groep

Een groep ondernemingen kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling doen als alle ondernemingen binnen die groep gestart zijn na 30 juni 2020. Het referentiekanaal wordt dan Q3 2021, een kwartaal met weinig beperkende coronamaatregelen.

Ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste 3 maanden volgend op de maand van inschrijving.

Waarom deze tegemoetkoming?

Volgens het kabinet is er een verschil tussen bedrijven die al vóór de coronacrisis begonnen en ondernemers die tijdens de pandemie zijn gestart. Die laatste groep is zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter en daarmee de economische risico’s. Maar ook deze ondernemers zorgen ervoor dat Nederland niet stilstaat. Daarom besloot het kabinet om deze groep startende ondernemers die nog geen eerdere steun hebben gekregen, tegemoet te komen.

De subsidieregeling wordt in de komende periode in detail uitgewerkt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de TVL-startersregeling vervolgens namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit.