Meer tijd voor aanvraag TVL

U krijgt extra tijd om de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 4e kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021) aan te vragen. Het loket sluit pas op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Het kabinet verlaagde de omzetverliesdrempel eenmalig van 30% naar 20%, na goedkeuring door de Europese Commissie.

Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies, in vergelijking met de referentieperiode. Daarvoor kunt u kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Op deze manier staat de regeling 8 weken open, zoals ook bij vorige openstellingen. 

Meer informatie

U leest meer informatie over de TVL op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.