Meerlingenverlof 20 weken per 1 april 2018

Een werkneemster die zwanger is van een meerling heeft sinds 1 april 2018 recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Eerder was dit minimaal 16 weken.

De werkneemster bepaalt zelf de eerste dag van het zwangerschapsverlof. Zij kan het verlof in laten gaan tussen de 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum. Deze periode heet de flexibiliseringsperiode. Na de bevalling heeft de werkneemster recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Heeft zij ervoor gekozen om in de flexibiliseringsperiode nog door te werken? Dan telt het UWV de dagen die zij in deze periode heeft gewerkt op bij haar bevallingsverlof.

Duur van het verlof
Hoelang het totale verlof duurt, hangt af van de bevallingsdatum van de werkneemster. Bevalt zij bijvoorbeeld eerder dan de uitgerekende datum? Dan telt de werkneemster de gemiste dagen van haar zwangerschapsverlof op bij het bevallingsverlof.

Meer informatie leest u op uwv.nl: ‘Mijn werknemer is zwanger’.