Melden grensoverschrijdende constructies vóór 1 maart

Op 1 januari 2021 is de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies ingegaan. Deze meldingsplicht vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6). Dit betekent dat wij potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies moeten melden.
 
De richtlijn heeft terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018. Bent u betrokken bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020? Meld dit via uw adviseur dan uiterlijk 28 februari 2021.
 
Bent u betrokken bij meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies vanaf 1 januari 2021? Meld dit dan steeds binnen 30 dagen.
Beoordelen meldingsplicht
Wilt u een casus voorleggen aan de MDR-helpdesk? Doe dat dan volgens deze checklist.