Meldingsplicht voor bedrijven die in 2014 gebruik hebben gemaakt van WBSO / RDA

Bedrijven en zelfstandig ondernemers die in 2014 gebruik hebben gemaakt van de WBSO / RDA zijn verplicht om uiterlijk 31 maart a.s. een mededeling te doen van de S&O-uren en S&O kosten/uitgaven die in 2014 zijn gemaakt. De uren moeten altijd worden doorgeven aan RVO.nl, ook als in 2014 meer, minder of helemaal geen S&O-uren zijn gemaakt.

Bedrijven die geen mededeling doen, ontvangen een S&O-verklaring en RDA-beschikking van € 0 én riskeren een boete.

Hoe het mededelen van uren, kosten en uitgaven precies werkt, staat op de website van de WBSO/RDA van RVO.nl: Realisatie melden WBSO en RDA.