Meldpunt DBA geopend

Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigde in de Kamerbrief van 19 september acties aan om belemmeringen die ondernemers ervaren bij de wet DBA weg te nemen. De opening van een meldpunt is een van die acties.

Met het Meldpunt DBA wil de Belastingdienst inzicht krijgen in mogelijke onbedoelde gevolgen van de Wet DBA voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als opdrachtgevers hun flexibele schil niet meer kunnen inrichten. Of als zzp’ers minder opdrachten krijgen of als zij van hun opdrachtgevers via payroll moeten werken. Dan kunt u dat melden via het Meldpunt DBA.

Wat gebeurt er met de meldingen?
Op basis van de meldingen inventariseren het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de knelpunten. Deze knelpunten pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op. Als u een melding doet, krijgt u geen persoonlijke reactie: het meldpunt is bedoeld voor de inventarisatie van knelpunten.

Het meldpunt DBA vindt u op de site van de Belastingdienst.
De Kamerbrief van 19 september vindt u op de site van Rijksoverheid.