MIA en Vamil verlengd

Ondernemers kunnen de komende 5 jaar blijven rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het kabinet verlengt de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) tot en met 31 december 2028. Dat is goed nieuws voor Nederlandse ondernemers die willen verduurzamen.

Uit onderzoek blijkt dat met de MIA en de Vamil de gewenste maatschappelijke effecten van het beleid ook worden behaald. De beleidsevaluatie zag op de periode 2017-2021. In verhouding tot het belastingvoordeel, blijken de administratieve lasten voor ondernemers relatief laag te zijn. Onder meer door deze positieve resultaten verlengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regelingen tot eind 2028. 

Milieulijst wisselt sneller

Op de Milieulijst van de regelingen staan de investeringen die voor het belastingvoordeel van de MIA\Vamil in aanmerking komen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de regelingen mogelijk nog effectiever zullen zijn door technieken niet te lang te blijven stimuleren. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Hoe de MIA\Vamil er in 2024 precies uit gaat zien, wordt officieel bekend gemaakt met een publicatie van de Milieulijst 2024 in de Staatscourant aan het eind van dit jaar.