Middeling: wat levert het op?

Een vaak vergeten belastingvoordeel is middeling. Voor belastingplichtigen die door coronamaatregelen hun inkomen over 2020 sterk zagen dalen, kan middeling aantrekkelijk zijn. Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit middeling geactualiseerd.
 
Middeling: hoe was het ook alweer?
De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om belasting terug te vragen als u in 3 aaneengesloten jaren een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (box 1) had. Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over 1 jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling op grond van artikel 3.154 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
 
Berekening
Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kunt belasting terugkrijgen.