Milieulijst en Energielijst 2016 gepubliceerd

De Milieulijst en Energielijst 2016 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in een circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA).

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bedrijven kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). Ieder jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Milieulijst aan op basis van nieuwe ontwikkelingen.

Geactualiseerde Energielijst
Elk jaar actualiseert RVO de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2016 zijn vier nieuwe techniekenaan de lijst toegevoegd.
De EIA Energielijst 2016 is online te vinden op www.rvo.nl/eia.

Op de site van rvo.nl kunt u zoeken in de Energie en Milieulijst 2016

Bron: rvo.nl