Minimaal en maximaal uurloon jeugd-LIV 2018 (update)

De minimale en maximale bedragen van het gemiddeld uurloon voor het jeugd-LIV 2018 zijn vastgesteld. Deze bedragen zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

De bedragen van het minimumloon worden per 1 januari en per 1 juli geïndexeerd. De minimale en maximale bedragen worden 1 maal per kalenderjaar vastgesteld op het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli.

Minimale en maximale bedragen 2018

Voorwaarden
De werkgever heeft recht op jeugd-LIV voor een werknemer die voldoet aan 3 voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Hij heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.

Meer informatie
Publicatie in Staatscourant