Minimumloon en minimumvakantiebijslag stijgen per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigen per 1 januari 2019.
 
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2019:
 
• € 1.615,80 per maand (nu € 1.594,20)
• € 372,90 per week (nu € 367,90)
• € 74,58 per dag (nu € 73,58)
 
Het minimumjeugdloon per 1 januari 2019: zie:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59237.html