Minimumloon en minimumvakantiebijslag stijgen per 1 juli 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigen per 1 juli 2018.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2018:

  • € 1.594,20 per maand (nu € 1.578,00)
  • € 367,90 per week (nu € 364,15)
  • € 73,58 per dag (nu € 72,83)

Het minimumjeugdloon per 1 juli 2018:

Meer informatie
De publicatie met alle bedragen en een toelichting vindt u in de Staatscourant van 22 mei 2018.

Op rijksoverheid.nl vindt u een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen.

Na 2018-05-30 07:00:45 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Minimumloon en minimumvakantiebijslag stijgen per 1 juli 2018 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.