Minimumloon per 1 januari 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon
stijgen per 1 januari 2022. Hieronder vindt u een overzicht.
 
Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2022:
  • € 1.725,00 per maand (nu € 1.701,00)
  • € 398,10 per week (nu € 392,55)
  • € 79,62 per dag (nu € 78,51)
Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:
Tabel met bedragen voor werknemers van 15 jaar en ouder
Minimumloon per uur
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Tabel met bruto minimumloon per uur
BBL-leerlingen
Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bedragen in bovenstaande tabel.
 
Voor leerlingen in de BBL van 18 tot en met 20 jaar gelden de volgende bedragen:
Tabel met bedragen voor leerlingen in de BBL van 18 tot en met 20 jaar
Tabel bruto minimumloon per uur voor leerlingen in de BBL van 18 tot en met 20 jaar
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.