Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022. Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2022 met 31,20 euro omhoog naar 1756,20 euro bruto per maand. Bij de vorige aanpassing, op 1 januari 2022, steeg het minimumloon al met 24 euro extra per maand. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar 14 euro per uur. Hieronder vindt u een overzicht.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 juli 2022:

  • € 1.756,20 per maand (nu € 1.725,00)
  • € 405,30 per week (nu € 398,10)
  • € 81,06 per dag (nu € 79,62)

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-11945.html