Ministerie van Financiën past btw-besluit met terugwerkende kracht aan

Per vergissing is in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) het lage tarief niet aangepast van 6 naar 9 procent. Daarom wijzigt het Ministerie van Financiën dit tarief in het BUA met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. De Belastingdienst gaat ondernemers hierover informeren via zijn internetpagina. 


Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2019 het lage btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Dit geldt ook voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs.

Wettelijk is voor deze ondernemers bepaald dat het kostenvoordeel niet meer mag zijn dan € 227 per werknemer per jaar. De ondernemer berekent 1 keer per jaar of hij hieraan voldoet. Wanneer dit niet het geval is, corrigeert hij dit in zijn aangifte. Ook hierbij geldt dat vanaf 1 januari 2019 gerekend moet worden met 9 procent.