MKB innovatiestimulering Regio en topsectoren (MIT)

MKB innovatiestimulering Regio en topsectoren (MIT)

Zowel de MIT-haalbaarheidsprojecten als de MIT-R&D samenwerkingsprojecten kunnen als vliegwiel fungeren voor innovatie.

  • MIT-haalbaarheidsprojecten bestaan uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een economische haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. De subsidie bedraagt circa 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-. Elk jaar omstreeks april/mei kunnen aanvragen voor deze subsidie ingediend worden.
  • MIT-R&D samenwerkingsprojecten zijn op elk vlak uitgebreider dan de bovengenoemde haalbaarheidsprojecten. Met minimaal 2 mkb’ers dient voor gezamenlijke rekening en risico een innovatieproject uitgevoerd te worden. Elk jaar begin september moeten de aanvragen gereed zijn en de maximale subsidie bedraagt € 350.000,– (circa 40% van de subsidiabele kosten).

Lees meer op de site van het RVO