Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in.

Werkt u met een modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging? Dan heeft utot 1 januari 2024 de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te (laten) beoordelen en zo nodig aan te passen.

Vrije vervanging: oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst, hangt volgens de Hoge Raad af van alle omstandigheden van het geval. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is 1 van de elementen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar niet doorslaggevend.

Gevolgen voor de modelovereenkomsten

In de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen en dat daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. Maar de uitspraak van de Hoge Raad zegt nu dat bij vrije vervanging wél sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Daarom trekt de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten in. Het gaat dan om de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging, maar ook om de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging.

Hoewel het Deliveroo-arrest direct gevolgen heeft, trekt de Belastingdienst de goedkeuring pas per 1 januari 2024 in. Daardoor heeft u als opdrachtgever of opdrachtnemer de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen als u gebruikmaakt van een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging.

Wat moeten u doen?

  • De arbeidsrelatie opnieuw beoordelen. Daarvoor kunt u de webmodule op ondernemersplein.kvk.nl gebruiken of de ondernemerscheck. Deze geven een indicatie (geen zekerheid) over dienstbetrekking en ondernemerschap.
  • – Zo nodig – de arbeidsrelatie vóór 1 januari 2024 aanpassen.
  • Regelmatig controleren hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd.

Vragen?

Neem contact met ons op.

Na 2023-08-18 07:00:55 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.