Motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting 2017 – 2020

Wat er verandert in de motorrijtuigenbelasting (mrb) en de aanschafbelasting (bpm) hangt onder meer af van het soort auto. 

Mrb volledig elektrische auto in 2017
Net als in 2016, is de wegenbelasting voor een volledig elektrische auto nihil. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

Mrb plug-in hybride auto in 2017
Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Vanaf 2017 gaat de berekening van de mrb voor dit soort auto’s over het hele gewicht, inclusief de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering gebracht bij de berekening van de mrb (kilocorrectie).

Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2020 een halftarief in de mrb. Dit betekent een betaling van de helft van het tarief voor een gewone auto.

Verandering berekening bpm 2017
Sinds 2017 is de berekening van de bpm anders. Een aantal veranderingen:

  • Het vaste deel gaat van € 175 naar € 353.
  • Het variabele deel gaat in de eerste 2 schijven omlaag.

Het tarief voor auto’s die weinig CO2-uitstoten is lager.

Bpm volledig elektrische auto in 2017
Voor volelektrische auto’s wordt in 2017 geen bpm betaald. Dit blijft zo tot en met 2020.

Bpm gewone en plug-in hybride auto in 2017
De hoeveelheid bpm die moet worden betaald, hangt af van een aantal punten. Onder meer van hoeveel CO2 die de auto uitstoot en het tarief van de bpm.

Lees meer in de berichten Mrb auto 2017-2020 en Bpm auto 2017-2020 op rijksoverheid.nl