Naheffing aan Ltd voor gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouder terecht

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag loonheffingen heeft opgelegd aan de Engelse Ltd voor het gebruikelijk loon van haar aanmerkelijkbelanghouder.

X Ltd is in Engeland gevestigd. Haar aandelen zijn in handen van een in het buitenland gevestigde trust. X is beherend vennoot van een (open) CV Z in Nederland. Z houdt zich bezig met fiscaal-juridische dienstverlening. Het betreft een gekochte organisatiestructuur Trust – Ltd – CV.  Mevrouw A is directeur van X. Haar echtgenote B voert de activiteiten uit voor Z. Na een boekenonderzoek legde de inspecteur aan X Ltd een naheffingsaanslag loonheffingen op. X Ltd was volgens de inspecteur gevestigd in Nederland en A en/of B bezaten volgens hem via de trust het volledige aandelenbelang in X Ltd. Hij merkte X Ltd daarom aan als inhoudingsplichtige voor het gebruikelijk loon. De rechtbank was het eens met de inspecteur. X ging in hoger beroep.

In geschil is of de inspecteur X terecht als inhoudingsplichtige heeft aangemerkt. In dat verband is in geschil of X in Nederland is gevestigd en of A houder is van een aanmerkelijk belang in X.

Het hof volgt de conclusie van de rechtbank dat A de feitelijke leiding had over X. A woont in Nederland. Hieruit volgt dat de feitelijke leiding zich in Nederland bevindt. Uit alle feiten en omstandigheden volgt volgens het hof dat X inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen. Inhoudingsplichtige voor het gebruikelijk loon is de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden en ten behoeve waarvan arbeid wordt verricht (art. 6, eerste lid, aanhef en onderdeel a, in samenhang met art. 7, aanhef en onder 2°, onderdeel d, Wet LB). Bepalend is of mevrouw A als aanmerkelijkbelanghouder in X kan worden aangemerkt. Volgens de rechtbank was op basis van de door de inspecteur genoemde feiten en omstandigheden het vermoeden gerechtvaardigd dat A en/of haar echtgenoot via de Trust het volledige aandelenbelang in X hield/hielden. Met de rechtbank concludeert het hof dat X ook in hoger beroep dit bewijsvermoeden niet heeft weten te ontzenuwen. De gebruikelijk loonregeling is terecht toegepast. De naheffingsaanslag is terecht en juist opgelegd.

Hof Amsterdam, 4 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3277