Naheffing voor privégebruik auto terecht; geen strijd met eigendomsrecht; boete verlaagd

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd aan de thuiszorgorganisatie voor het privégebruik van de auto’s door haar werknemers. De naheffing is niet in strijd met het eigendomsrecht van art. 1, EP. Ook was sprake van grove schuld maar het hof verlaagde de boete.

X is een thuiszorgorganisatie met ongeveer 90 medewerkers die veelal parttime werken. X bezit negen auto’s die de werknemers gebruiken voor het bezoeken van patiënten thuis. Na hun dienst parkeren zij de auto weer bij het kantoor van X en leveren de sleutel weer in. Afhankelijk van tijd en werkplek nemen de werknemers ook wel auto’s mee naar huis. Zij tanken met een tankpasje van X, maar hoeven daarvan geen bonnen te overleggen of kilometerstanden te noteren. De werknemers mogen de auto’s niet privé gebruiken. Voor geen van de auto’s is een kilometeradministratie bijgehouden. Aan de hand van de bevindingen bij een boekenonderzoek legt de inspecteur een naheffingsaanslag op met een vergrijpboete van 25%. Hij stelt dat X de auto’s aan haar werknemers ter beschikking heeft gesteld en dat niet is aangetoond dat zij de auto’s voor niet meer dan 500 km op jaarbasis privé gebruikten.

In geschil is of de naheffingsaanslag en de boete terecht en juist zijn opgelegd. Ook is in geschil of de naheffingsaanslag een ontoelaatbare aantasting van het eigendomsrecht vormt.

Anders dan X stelt, oordeelt het hof dat X de auto’s aan de werknemers ter beschikking heeft gesteld. Zij hadden de auto’s gedurende hun gehele werkdag tot hun beschikking om daarmee cliënten te bezoeken. Binnen zekere grenzen konden zij zelf de wijze van gebruik van de auto bepalen. Daarbij was privégebruik weliswaar niet toegestaan, maar wel mogelijk en dat kwam in de praktijk ook voor. De controle op dat privégebruik was zeer beperkt en er was geen kilometeradministratie. Volgens het hof bleek niet dat de auto’s op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden zijn gebruikt. Volgens het hof is de forfaitaire bijtelling niet in strijd is met het eigendomsrecht van art. 1, EP en vormt de naheffing geen individuele, buitensporige last. Anders dan de rechtbank oordeelt hof dat wel sprake is van grove schuld zoals de inspecteur stelt. Maar het hof vindt een boete van € 5.000 passend en geboden. Daarbij is van belang dat X privégebruik van de auto’s had verboden en waren er geen aanwijzingen dat privégebruik niettemin op grote schaal plaatsvond. X besefte dat haar handelwijze onjuist was en controleert inmiddels het privégebruik van de auto’s intensief. Ook is van belang dat deze naheffingsaanslag wel juist is, maar hoog in verhouding tot de vermoedelijke omvang van het voordeel dat de werknemers van het privégebruik hebben gehad.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6541