Naheffing voor testrit op 1 dag gedurende schorsingsperiode terecht; boete gematigd

Het hof laat de naheffingsaanslag voor het rijden op 1 dag gedurende de schorsingsperiode in stand. Wel matigt het hof de boete omdat sprake was van slechts 1 testrit en belanghebbende geloofwaardig spijt betuigde en inzag dat hij een fout had begaan. 

B schorst eind 2010 het kenteken van zijn auto om geen motorrijtuigenbelasting te hoeven te voldoen in verband met zijn werkloosheid. Voor het einde van de schorsing ontving hij een brief van de RDW met de mededeling, dat de schorsing binnenkort afloopt. In verband met de afweging of hij de schorsing wil verlengen maakt B op 10 november 2011 een testrit met de auto om te zien of de auto van twintig jaar oud nog goed functioneert. Op die dag wordt het gebruik van de weg geconstateerd. De inspecteur legt een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting op over 12 maanden en een boete van 100%. Het bezwaarschrift tegen de naheffing wijst de inspecteur af.

Het hof overweegt dat het voor de naheffingsaanslag niet van belang is dat B maar 1 dag heeft gereden (HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:973). Voor wat betreft de verzuimboete acht het hof echter wel van belang dat hij gedurende de schorsingsperiode maar 1 dag van de weg gebruik heeft gemaakt. Bij het bepalen van de hoogte van de boete moet volgens het hof rekening moet worden gehouden met de omstandigheden inzake de ernst van de overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan en de omstandigheden waarin de overtreder verkeert op het moment van de beslissing door de belastingrechter (HR 28 maart 2014,  ECLI:NL:HR:2014:685). In de door B aangevoerde financiële omstandigheden ziet het hof geen reden tot matiging: hij heeft een flinke overwaarde op zijn eigen woning. De omstandigheid, dat B gedurende de schorsingsperiode niet meer dan 1 dag heeft gereden, dat hij geloofwaardig spijt heeft betuigd en inziet dat hij een fout heeft begaan, dat hij alleen maar beoogde een testrit te maken geven het hof aanleiding de boete te matigen van € 1055 tot € 250.

Hof Den Bosch, 26 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:625