NBA Alert Coronavirus

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een korte NBA Alert uitgegeven over de gevolgen die het Coronavirus (Covid-19) kan hebben voor de werkzaamheden van accountants.

Het virus lijkt de werkzaamheden van accountants momenteel op twee manieren te beïnvloeden:

• Het kan zo zijn dat werkzaamheden niet (volgens planning) op een bepaalde locatie kunnen worden uitgevoerd door de verspreiding van het virus;
• Het virus en de gevolgen daarvan kunnen ertoe leiden dat het jaarverslag moet worden aangepast.

Indien onze werkzaamheden direct of indirect beïnvloed worden door het Coronavirus (Covid-19) zullen wij u daarover informeren.

 

Na 2020-03-09 11:00:35 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( NBA Alert Coronavirus ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.