Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Op 1 maart 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken.

SLIM subsidie

Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur. Met de openstelling van dit tijdvak verandert de regeling. Mkb-ondernemers kunnen bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag wordt toegekend na vaststelling van de einddeclaratie van aanvragers.

De SLIM-subsidie helpt u bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in uq bedrijf. Met de subsidie kunt u initiatieven opzetten zodat werknemers zich tijdens hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen.