Nieuw besluit creëert afkoelingsperiode voor innen schulden

Het Besluit breed moratorium (BBM) trad in werking op
1 april 2017. Het BBM creëert voor schuldenaren (natuurlijke personen) op basis van een gerechtelijke uitspraak een afkoelingsperiode van maximaal 6 maanden. Gedurende deze periode mogen schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, geen incassomaatregelen nemen.

Dit betekent dat de bevoegdheden van de Belastingdienst tot verhaal en executie worden opgeschort voor de duur van de afkoelingsperiode. Ook mag de Belastingdienst in deze periode geen openstaande schulden verrekenen met belastingteruggaven en nabetalingen van toeslagen. De schuldenaar moet zijn lopende verplichtingen (vaste lasten) wel nakomen tijdens deze afkoelingsperiode.

Gerechtelijke uitspraak
Op initiatief van de schuldhulpverlener kan een gemeente bij de rechtbank voor een schuldenaar om de ‘afkoelingsperiode’ van maximaal 6 maanden verzoeken. De rechtbank kondigt een afkoelingsperiode alleen af als het voor de schuldhulpverlening noodzakelijk is. Ook moeten alle andere instrumenten om tot schuldhulpverlening te komen tot dan toe geen resultaat hebben opgeleverd.

Uiterste middel
De afkoelingsperiode moet worden gezien als een uiterste middel om een oplossing in het minnelijke traject schuldhulpverlening te vinden. Het BBM geeft de schuldenaar en zijn schuldhulpverlener de gelegenheid, in samenspraak met de schuldeisers, de nodige stappen te zetten om tot een stabiele financiële situatie te komen.

Meer informatie
U kunt het besluit teruglezen op overheid.nl. In het besluit vindt u ook het modelformulier waarmee de schuldenaar verklaart mee te werken aan de schuldhulpverlening.