Nieuw besluit vrijstelling Vpb stichtingen of verenigingen

Er is een nieuw besluit verschenen over de vrijstelling van vennootschapsbelasting (Vpb) voor stichtingen of verenigingen die maar beperkt winst maken. Bij dit besluit vindt u een schema met stappenplan. Daarmee kunt u nakijken of de stichting of vereniging van uw klant wel of niet is vrijgesteld. 

In het besluit zijn beleidsstandpunten opgenomen over de vrijstelling die binnen de Wet Vpb geldt voor stichtingen en verenigingen. 

Het besluit behandelt de volgende onderwerpen:

  • winstgrenzen
  • winstgrenzen en eindafrekeningswinst
  • de mogelijkheid om te opteren voor belastingplicht
  • verliesverrekening over de vrijgestelde periode heen

Als bijlage bij het besluit is een schema opgenomen. Het schema geeft via een stappenplan aan wanneer een stichting of vereniging al dan niet is vrijgesteld.

Liever geen vrijstelling?
Soms is het voordeliger om niet te worden vrijgesteld. U moet in dat geval op tijd een verzoek doen bij de inspecteur.

Lees meer in het besluit nr. 2018-155144, Staatscourant 2018, nr. 54139.