Nieuw financieringsaanbod voor MKB

Minister Kamp van Economische Zaken maakte op de Dag van de Ondernemer 2016 bekend dat de overheid garantieovereenkomsten sluit met twee nieuwe aanbieders van MKB-financiering. Hij onderstreept hiermee het belang van het MKB als dé banenmotor van Nederland.

Het midden- en kleinbedrijf is in 2015 met een omzet van € 871 miljard euro opnieuw gegroeid en biedt 3,1 miljoen voltijdsbanen. Dit blijkt uit het jaarbericht van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering op de overheidssite staatvanhetmkb.nl.

Kamp: “Het MKB is een van de sterkste pijlers in onze groeiende Nederlandse economie. Veel bedrijven lopen voorop in innovatie.Voor het MKB is het cruciaal dat er naast kredieten van banken ook alternatieve mogelijkheden voor financiering zijn. Met deze garantieovereenkomsten willen we dat als overheid ondersteunen.”

De eerste garantieovereenkomst betreft een fonds dat achtergestelde leningen verstrekt aan ondernemers met een kredietbehoefte tussen € 250.000 en 2,5 miljoen. Mkb-ondernemers met beperkte zekerheden kunnen hiermee toch financiering krijgen. De tweede overeenkomst betreft een ‘factoringbedrijf’ dat via debiteurenfinanciering facturen verstuurt voor freelancers, zzp’ers en het MKB. Doel is dat deze facturen snel en risicoloos worden betaald.

De overeenkomsten vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van circa € 35 miljoen.