Nieuw formulier ‘Aanvraag g-rekening’ gebruiken

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid.

Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken.

Als u het formulier juist invult, kan de Belastingdienst het in de meeste gevallen centraal verwerken. Dit verkort de behandeltijd.

Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u in het bijzonder de volgende vragen correct invult:

  • Welke bedrijfsactiviteiten worden op dit moment in de onderneming uitgeoefend? (vraag 1f)
  • Bij welke bank wilt u een g-rekening openen? (vraag 1a)

Het formulier ‘Aanvraag g-rekening’  kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst

Na 2017-08-11 07:00:55 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Nieuw formulier ‘Aanvraag g-rekening’ gebruiken ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.