Nieuw formulier ontslagvergunning per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli kunt u de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning van UWV uploaden via het werkgeversportaal.

Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dit betekent voor u dat u bij het UWV een ontslagvergunning moet aanvragen als er sprake is van:
· ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid
· ontslag om bedrijfseconomische redenen.

U vindt de nieuwe formulieren voor het aanvragen van een ontslagvergunning vanaf vandaag -8 juni 2015- op uwv.nl.

Meer informatie vindt u hier.