Nieuwe bpm-aangifte beschikbaar

Ondernemers  die een personen- of bestelauto of motor (uit het buitenland) in Nederland willen laten registreren, moeten aangifte doen voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Vanaf 1 november 2018 moet dit met een nieuw digitaal aangifteformulier: ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. Het formulier berekent het meest gunstige bedrag aan verschuldigde bpm. 

U vult de bpm-aangifte eerst digitaal in en drukt hem daarna af. U stuurt uw aangifte mét de gevraagde bijlagen in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

De Belastingdienst verwerkt de bpm-aangifte geautomatiseerd. De volgorde waarin u de aangiften aanlevert, bepaalt de doorlooptijd. Wij attenderen u er op dat u de doorlooptijd kunt verkorten door de gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

  1. Formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’
  2. Bijlagen bij het aangifteformulier bpm
  3. Overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, Certificaat van Overeenstemming (CVO)
  4. Taxatierapport

Let op! 
Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? Dan moet u ervoor zorgen dat u de juiste bijlage(n) bij de juiste aangifte voegt.