Nieuwe btw-opgaaf zonnepaneelhouders

De btw-opgaaf zonnepaneelhouders is eind vorig jaar gewijzigd. U kunt deze nieuwe versie vinden op Belastingdienst.nl

In deze nieuwe opgaaf is de keuzemogelijkheid voor ontheffing van administratieve verplichtingen verwijderd. Deze ontheffing is met de nieuwe opgaaf geautomatiseerd.

Een particulier met zonnepanelen krijgt, nadat hij een 1e aangifte ontvangen heeft, een brief waarin staat dat geen aangifte meer nodig is voor de btw. De Belastingdienst reageert dus niet meer op een eventueel verzoek om ontheffing.

De nieuwe opgaaf is alleen bestemd voor de aanmelding van de zonnepaneelhouder die voor het eerst zonnepanelen heeft aangeschaft. Als u een aanvullend verzoek om teruggave wilt vragen, verzoek dan schriftelijk om een aangifte omzetbelasting.