Nieuwe formulieren voor de g-rekening beschikbaar

De Belastingdienst heeft op 28 november nieuwe formulieren voor de g-rekening beschikbaar gesteld.

De huidige formulieren ‘Aanvraag g-rekening’ en ‘Verzoek deblokkeren g-rekening’ worden vervangen door nieuwe formulieren met dezelfde naam.

Het formulier ‘Verzoek Mutatie g-rekening’ vervangt het huidige formulier ‘Verzoek Opheffing g-rekening’.

De g-rekening: het doel en het nut
In- en uitleners van personeel en aannemers en onderaannemers gebruiken de g-rekening om inleners van personeel te beschermen tegen de gevolgen van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). En te beschermen tegen wanbetalingen aan de Belastingdienst aan de kant van de uitlener.

Meer weten?
Meer informatie over de g-rekening vindt u in de brochure ‘Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel’. U kunt deze brochure downloaden.

Vindplaats formulieren
U vindt de gewijzigde formulieren op belastingdienst.nl:
Aanvraag g-rekening
Verzoek Deblokkering g-rekening
Verzoek Mutatie g-rekening