Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). U kunt vanaf dat moment kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag uw omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar.

Als u kiest voor de vrijstelling, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

  • U brengt geen btw meer in rekening bij uw klanten.
  • U kan de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • U doet geen btw-aangifte meer.

Let op!
U moet de omzet nog wel bijhouden in de administratie.

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s gebruiken maken van de nieuwe regeling.

KOR vervallen
Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw.

U moet daarom vóór 2020 laten weten of hij zich wil aanmelden voor de nieuwe KOR.

Heeft u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan hoeft u zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt u automatisch aan voor  de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief.

Aanmelden nieuwe KOR
U kunt zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR. Als u direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.

Let op!
Vanaf het tijdstip dat u na het verzoek aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe kleineondernemersregeling voor ten minste 3 jaar.

De komende maanden volgt meer informatie over de regeling en het aanmeldproces.