Nieuwe pachtnormen 2018 gepubliceerd

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe pachtnormen voor de landbouw. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

Wageningen Economic Research (WUR) heeft de maximale pachtprijzen voor 2018 berekend overeenkomstig de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. De nieuwe pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten (periode 2012 – 2016) van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.

Daarnaast zijn ook pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Meer informatie
U vindt de tabellen met de nieuwe pachtnormen op rijksoverheid.nl.