Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Half juni 2020 gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers, die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven komen ook in aanmerking voor de TOGS.

Geen vast bedrag

De tegemoetkoming is gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 (netto) per 3 maanden.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de regeling uitvoeren en is druk met de voorbereidingen. Wilt u op de hoogte blijven over de verdere invulling van TVL? Meld uzelf dan aan op rvo.nl.

Na 2020-05-29 08:00:00 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.