Nieuwe rekenhulp transitievergoeding 2020

Wilt u weten wat de hoogte is van een transitievergoeding vanaf 1 januari 2020? Gebruik dan de nieuwe rekenhulp transitievergoeding. De berekening van deze vergoeding wijzigt door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Ontslaat u in 2020 een werknemer? Dan kunt u voor het berekenen van de transitievergoeding de rekenhulp transitievergoeding gebruiken. De rekenhulp presenteert u een conclusie waarin vermeld staat of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Deze conclusie is gebaseerd op de gegevens die u hebt ingevuld.

Meer informatie

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?
WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers

Na 2020-01-08 07:00:46 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Nieuwe rekenhulp transitievergoeding 2020 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.