Nieuwe subsidieregeling Seed Business Angels ondersteunt start-ups

Minister Henk Kamp heeft de nieuwe subsidieregeling gepresenteerd tijdens het evenement De Week van de Ondernemer dat momenteel in Utrecht plaatsvindt. De Seed Business Angels-regeling richt zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase.

Business angels zijn investeerders die in deze vroege fase doorgaans actief zijn. De overheid wil hen stimuleren om (nog) meer te investeren in deze fase. Dit doet de overheid door een renteloze lening te verstrekken van maximaal € 1 miljoen aan een fonds waar 2 business angels actief zijn.

Investeringen
De business angels dienen zelf minimaal eenzelfde bedrag in te leggen. Met dit geld kunnen zij investeren in zogenaamde technostarters en creatieve starters. De overheid bemoeit zich overigens niet met de investeringsbeslissingen.

Voordeel
De lening kent een gunstige terugbetalingsverhouding, waardoor de investeerders eerder hun inleg terug zullen krijgen dan de overheid. Dit heeft een gunstig effect op de risico/rendementsverhouding voor de business angels. Door dit voordeel kunnen zij in een risicovollere fase investeren. Bovendien kunnen business angels door hun hogere investeringsbudget grotere bedragen investeren.

Uitbreiding bestaande regeling
De Seed Business Angels-regeling is een uitbreiding van de bestaande Seed capital-regeling. Via deze regeling zijn in 11 jaar tijd 59 startersfondsen opgericht die in meer dan 300 technostarters hebben geïnvesteerd.

Bron: rvo.nl

 

Meer weten?