Nieuwe uitgave ‘Handboek Loonheffingen 2016’ gepubliceerd

In de nieuwste uitgave ‘Handboek Loonheffingen 2016’ zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2016 verwerkt.

Welke wijzigingen dat zijn leest u in de online-versie of in het pdf-bestand onder rubriek ‘Versiebeheer’. Daarin staat per onderwerp aangegeven welke paragraaf gewijzigd is, de publicatiedatum van de wijziging en wat er gewijzigd is.

De pdf van het handboek of de online-versie vindt u op belastingdienst.nl.