Nieuwe versie infographic Wtl

Er staat een nieuwe versie online van de infographic over het loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel en jeugd-LIV. In deze versie zijn de gegevens van 2019 verwerkt.
 
In de infographic vindt u:
  • de voorwaarden per tegemoetkoming
  • het proces van toekenning van de tegemoetkomingen
  • de overgangsregeling voor het loonkostenvoordeel
  • informatie over de doelgroepverklaring
Gerelateerd artikel
 
Bron: uwv.nl
Na 2019-02-23 07:00:44 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Nieuwe versie infographic Wtl ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.