Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Op UWV is een nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd.
Met Werkwijzer Poortwachter helpt u werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.
 
In de Werkwijzer vindt u antwoord op de volgende vragen:
  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?
U vindt de nieuwe Werkwijzer Poortwachter op de internetsite van UWV.