Nieuwe wegwijzer financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Wilt u als eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en zorginstellingen verduurzamen? Op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nu de ‘Wegwijzer financiering verduurzaming voor (klein) maatschappelijk vastgoed’ beschikbaar.
 
Verduurzaming is een uitdaging voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, omdat de financiering vaak ontbreekt. Het is immers geen primaire taak. Verduurzaming kan flink besparen op energiekosten en een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling.
 
De wegwijzer geeft concrete informatie toegespitst op het vastgoed van uw klant. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een uitleg over beschikbare subsidies, het benutten van natuurlijke momenten en mogelijke financieringsconstructies.
 
Wat is maatschappelijk vastgoed
Onder (klein) maatschappelijk vastgoed valt:
  • gemeentelijk vastgoed
  • scholen (vanwege de focus op kleine vastgoedeigenaren, specifiek PO en VO)
  • sportvastgoed
  • vastgoed in eigendom of beheer van het buurthuis of wijkcentrum
  • vastgoed in eigendom of beheer van instellingen met een culturele ANBI-status
  • zorgvastgoed
Meer informatie
Op de internetsite van RVO vindt u meer informatie over maatschappelijk vastgoed.
Na 2021-08-02 07:00:19 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Nieuwe wegwijzer financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.